เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "สนุกคิดกับวัยซน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1.นักเรียนมีความเข้าใจและเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

Week8

ตัวอย่างภาพกิจกรรม
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์นี้เด็กๆ ทบทวนเรื่องจำนวน 1-10 จากนั้นคุณครูเริ่มเข้าสู่การบวก ลบ ไม่เกิน 5 โดยใช้สื่อตุ๊กตา แผ่นโฟมรูปภาพต่างๆ ให้เด็กได้ลองแบ่งออกเป็นสองฝั่ง แล้วนำมารวมกันให้ได้เท่ากับ 5 ให้ทุกคนได้ออกมาลองทำหมุนเวียนกันไปจนครบทุกคน ซึ่งเด็กๆสามารถที่จะบอกเล่าถึงจำนวนทั้งสองฝั่งที่แบ่งออกแล้วนำมารวมกันก็ยังได้ 5 เหมือนเดิม เด็กๆสนุกกับการทำกิจกรรมและสามารถทำออกมาได้เป็นอย่างดีค่ะ

    ตอบลบ