เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "สนุกคิดกับวัยซน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1.นักเรียนมีความเข้าใจและเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

Week2

ภาพตัวอย่างกิจกรรม

ภาพตัวอย่างชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้คุณครูยังทบทวนจำนวน 1-5 อีกครั้ง ผ่านการเล่านิทานพร้อมหยิบจำนวนสิ่งของที่เตรียมไว้
    จากนั้นคุณครูเตรียมเม็ดมะค่าไว้พร้อมแผ่นกระดาษ ให้เด็กๆหยิบเม็ดมะค่าใส่ลงไปในภาพทั้งสองฝั่ง
    ให้ได้เท่ากับ 5 ที่คุณครูกำหนด ปรากฏว่า เด็กๆสามารถแบ่งเม็ดมะค่าเมื่อนำมารวมกันได้เท่ากับ 5 ได้ตามความเข้าใจของตนเอง ขณะที่ทำมีคำถามเกิดขึ้น เช่น ทำไมเราต้องแบ่งให้ได้ 5 ครับ เราต้องแบ่งให้เท่ากันไหมค่ะ ครูค่ะหนูรู้แล้วถ้าเราแบ่งใส่ตรงช่องนี้ 3 เหลืออีก 2 ก็ใส่ตรงช่องนี้เลยจริงไหมคะ เด็กๆต่างสนุกกับการแบ่งเม็ดมะค่าให้ได้เท่ากับ 5 และสามารถทำได้ตามความเข้าใจของตนเอง

    ตอบลบ