เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "สนุกคิดกับวัยซน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1.นักเรียนมีความเข้าใจและเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

Week5

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้คุณครูทบทวนจำนวน 1-10 โดยที่คุณครูมีไม้ไอติเขียนจำนวน 1-10 พร้อมกับลูกปัด ซึ่งเด็กๆทุกคนได้วางลูกปัดตามจำนวนที่เขียนไว้ของแต่ละคน ขณะที่ทำคุณครูเห็นเด็กๆหลายคนตั้งใจวางลูกปัด บนไม้ไอติม บางคนร้องเพลงไปวางไป สังเกตเห็นบางคนที่ทำของตนเองเสร็จก็มาช่วยเพื่อนวาง คราวนี้สิ่งที่สังเกตเห็นจากน้องป๋อ ก็คือ สามารถจดจำตัวเลข 1-4 ได้ จาก 1-3 ในสัปดาห์แรกๆ ที่ผ่านมา แต่น้องป๋อมีความรู้สิเชิงจำนวนเนื่องจากน้องป๋อสามรถหยิบสิ่งของได้ตามจำนวน 1-10 ได้ค่ะ

    ตอบลบ