เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "สนุกคิดกับวัยซน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1.นักเรียนมีความเข้าใจและเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

Week6


ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ตัวอย่างภาพชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้การเปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน 5 ซึ่งคุณครูได้เล่าผ่านนิทานพร้อมหยิบจำนวนของสิ่งของที่จัดเตรียมไว้ และขณะที่เล่าเด็กๆ มีส่วนร่วมในการช่วยบอกว่าพี่จระเข้กินจุ จะเลือกกินอาหารที่มีจำนวนมากว่าหรือน้อยกว่ากันค่ะ คุณครูจะเล่าไปถามไป จากนั้นคุณครูมีชุดอุปกรณ์ให้เด็กๆได้ลองวางจำนวนของเม็ดกระดุมพร้อมกับปากจระเข้ ได้เล่นกัน พร้อมกับทำใบงานวาดภาพเปรียบเทียบจำนวนตามที่กำหนดให้ เด็กๆสามารถทำตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะ

    ตอบลบ